Prelucrarea datelor cu caracter personal

Cine suntem?

Asociația „Profesori instruiți, copii fericiți, părinți mulțumiți!” gestionează platforma www.profesorii.ro.

Date personale pe care le prelucrăm

Colectăm următoarele tipuri de date personale de la dumneavoastră: nume, e-mail, mesaj, numărul de telefon, ID Client.

De ce avem nevoie de aceste date?

Avem nevoie de datele dvs personale pentru următoarele prelucrări:

În temeiul legal al interesului legitim al Asociației „Profesori instruiți, copii fericiți, părinți mulțumiți!” de a vă răspunde mesajelor dvs din formularul de contact:

Ce facem cu ele?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul Asociației „Profesori instruiți, copii fericiți, părinți mulțumiți!”, situată în România.

Datele dumneavoastră personale pentru istoria navigării sunt transmiseâ partenerilor noștri descriși în politica de cookies. Vă rugăm consultați descrierea acestor parteneri în această pagină.

Cât timp păstrăm datele cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul mesajelor vor fi ținute timp de un an de la ultima comunicare.

Datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul contului vor fi ținute timp de trei ani de la ultima activitate în cont în temeiul interesului legitim al operatorului de a vă menține contul în caz de inactivitate.

Datele cu caracter personal care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani aceste date vor fi distruse.

Datele dumneavoastră cu caracter personal din cadrul newsletter-ului vor fi ținute pe durata de viață a newsletter-ului sau până când veți alege să vă retrageți consimțământul.

Datele dumneavoastră privind activitatea online vor fi ținute pe perioada de viață a cookie-urilor sau până când decideți să ștergeți cookie-urile.

Care sunt drepturile dummeavoastră?

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactați la contact@profesorii.ro .

Pentru newsletter aveți dreptul oricând să vă revocați consimțământul dat. Pentru acest lucru vă rugăm să ne contactați la contact@profesorii.ro sau să dați dezabonare direct din newsletter.

Întodeauna aveți dreptul de a depune o plângere autorităților competente dacă considerați ca vi s-a încălcat un drept legat de Regulamentul European 679/2016 (GDPR). De exemplu, la A.N.S.P.D.C.P..

Alte link-uri utile:

  • A.N.P.C
  • Solutionarea alternativa a litigiilor

Aplicatie creata de Blame Digital